1- قابل توجه مدیران و کارشناسان طرح های عمرانی :
- تمامی پروژه های در دست اجرا و خاتمه یافته و در دست مطالعه باید وارد سامانه شود.
-پروژه های در دست اجرا از هر محل تامین اعتبار حتی اختصاصی باید وارد سامانه شود و نیازی به وارد کردن پروژه های تجهیز نیست. اطلاعات اعتباری و پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال اجرا پس از ورود اطلاعات اولیه هر سه ماه یکبار بروزرسانی شود.
- پروژه های خاتمه یافته از هر سال احداث باید وارد سامانه شود.

سامانه طرح های عمرانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور


کلیه حقوق مالکیت معنوی سامانه طرح های عمرانی متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران میباشد.